Kwartier I:

In goud

een rode groengepunte roos

op groene stengel waaraan

twee bladeren van dezelfde kleur

Kwartier II:

In rood

een half aanziende ossenkop

met hals in zilver

 

Enkele familieleden voerden een doorsneden wapen waarbij kwartier II en IV niet voorkomen.

 

 

 

 

De ossenkop en het lam wijzen op het vleeshouwergilde waarvan een aantal familieleden lid was.

 

Kwartier III:

In rood

drie gouden lelies

Kwartier IV:

In blauw

een stappend lam

van zilver

 

 

 

 

De tak die in de Belgische adelstand is verheven voert het bovenstaand beschreven wapen met als devies: "Par Dieu et pour le Roi".

Laatst bijgewerkt op 30-12-2010